Smit Thermal Solutions B.V.

Smit Thermal Solutions B.V.

Luchthavenweg 10, 5657 EB, Eindhoven
+31 402 581 500
هولندا هولندا

معلومات عن العاملين

عدد العاملين
60

تفاصيل العمل

أنواع المعدات
معدات إنتاج الخلايا: فرن التجفيف